ForsidePræsentation Vores hverdag Skolens profil Nyttig info Begivenheder
Forside og nyheder
Præsentation af skolen
Vores hverdag
 Indskoling
 Mellemtrin
 Overbygning
 Skole-fritidsordning
Skolens profil
Nyttig info
Begivenheder
Kontakt os

 

SFO & Klub værdier og målsætninger

Præsentation af Byens SFO & Klub

Vision
Byens Skole åbner en verden, der er større end dig og mig!

Værdier
"Anerkendende dialog, Tolerante fællesskaber, Nysgerrig udvikling".

Målsætning
Målsætningen består af og ved fire ord. De fire ord er for SFO & Klub de vigtigste pædagogiske udgangspunkter, men de er også generelle menneskelig behov. Vores fire ord har hver sin farve og symbol.
Nedenfor ser du vores ordbog:

Omsog
Rød/Omsorg
Omsorg [subst. –en].
Grammatik = at have hjertet med, at alle får trøst, grin og kærlige skub i den rette mængde.
Betydning = at børnene bliver set, hørt og forstået, og at de oplever omsorgsfulde voksne.
Formål = omsorg og omsorgsfuldhed er for os én af de vigtigste forudsætninger for barnets udvikling.
Se også omhu. Byens SFO & Klubs Ordbog.

Nærvær
Blå/Nærvær
Nærvær [subst. –et].
Grammatik = nære relationer i øjenhøjde, at vi lytter til hinanden.
Betydning = at børnene får nære personlige relationer til hinanden, og at der altid er støtte og hjælp fra voksne, som også viser deres personlighed.
Formål = nærværende og troværdige voksne er en anden vigtig forudsætning for, at børnene selv kan skabe nære relationer.
Se også Nærværende. Byens SFO & Klubs Ordbog.

Udfordring
Grøn/Udfordring
Udfordring [Subst. -en, -er, -erne].
Grammatik = at alle kommer til at udfolde deres potentiale, at jeg kan meget mere, end jeg tror.
Betydning = at børnene får tilpassede udfordringer, og vi støtter og fastholder dem i at nå deres drømme og mål.
Formål = tilpassede opgaver og opmuntring er således en tredje forudsætning for, at børnene kan og tør forfølge deres mål og drømme.
Se også Øvelse og Mission. Byens SFO & Klubs Ordbog.

Medejerskab
Orange/Medejerskab
Medejerskab [Subst. -et, -er, -erne].
Grammatik = at vi er stolte over Byens Skole, at vi sejler skibet sammen.
Betydning = at børnene oplever og forstår, at indflydelse også giver alle et ansvar.
Formål = plads til forskellighed og samtidig sikring af vores fælles mål er den fjerde vigtige forudsætning for barnets gode udvikling.
Se også Medstifter og Menneske. Byens SFO & Klubs Ordbog.


Sådan arbejder Byens SFO & Klub

SFO & Klubs aktiviteter er tilrettelagte forløb for de forskellige aldersgrupper:

I klubben arbejder vi meget direkte ved at iværksætte aktiviteter og nye tiltag i forhold til børnenes ønsker og aktuelle sociale behov – vi tror på, at en stor grad af medbestemmelse og reel indflydelse giver et bedre klub-liv og et større medejerskab! Aktiviteter er overordnet målrettet de forskellige aldersniveauer og deres generelle ansvarsmuligheder, således er der forskel på, hvilke aktiviteter som 4. klasserne kan og vil, og de som Storeklub-børnene (6. klasserne) kan og vil. Via klubblad, månedskalender, og opslag informerer vi løbende om vores forskellige aktiviteter, fester og ture mv.

I SFO har vi to temaperioder om året med forskellige tema. Vores aktivitetsteams arbejder i hver periode ud fra et overordnet tema, der tager udgangspunkt i vores målsætning. Der arbejdes i temaperioder i tidsrummet fra 13.30 til 15.00. Mellem temaperioderne har vi mere almindelige SFO-aktiviteter, hvor der er plads til en masse leg og en anden opfindsomhed! Det er vores mål, at alle børnene tilbydes skolens forskellige værksteder og udfoldelsesmuligheder således, at børnene får et bredt og varieret fritidstilbud.

Pædagogerne deltager også i undervisningen sammen med børnenes lærere, hvorved børnene oplever en tryg og hel hverdag, idet de samme voksne er med hele dagen igennem. Pædagogerne deltager i skole/hjem samtaler omkring børnenes trivsel i fritidsdelen, og er et naturligt led mellem skole og fritidsdel. Pædagogerne deltager selvfølgelig også i skolens arrangementer, som afholdes i årets løb, ligesom vi er med på den årlige lejrskole.

Sammen med Indskolingen & Mellemtrin afholdes to årlige forældremøder, et i september og et igen i forbindelse med lejrskolen i maj. Et tæt forældresamarbejde er en meget vigtig del af vores arbejde. Klubben afholder der udover i foråret et "kaffemøde", som handler om overgangen fra SFO til Klub!


Hverdag i Byens SFO

Klokken 13.15 begynder SFO

Når skoledagen slutter klokken 13.15 kommer pædagogerne i klasserne og præsenterer eftermiddagens aktiviteter og program. Ved samme lejlighed afkrydses de børn, der skal tidligere hjem, og der gives beskeder.

13.30 til 15.00 er der forskellige aktiviteter, enten med udgangspunkt i et team, eller med udgangspunkt i børnenes aktuelle lyst og behov, samt selvfølgelig årstidens muligheder. Se eksempler på værksteder og aktiviteter nedenfor!

15.00 er der fleksibel Café, hvor vi sammen med børnene laver lidt eftermiddags-frugt/mad, fx frugt, kiks, brød, suppe, bager boller, mad over bål (eller andet, som vi finde på!), så børnene får lidt ekstra energi til eftermiddagen!

Resten af dagen er almindelig SFO med Café, spil & hygge, og andre spontane aktiviteter.

Omkring 16.00 hjælpes vi ad med at rydde op.

Eksempler på værksteder kan være:
 • Kreative værksteder
 • Træværksted
 • Drama/historie
 • Byens SFO-spille-turneringer, ude og inde
 • Skovstratego
 • Bål-hytte, med snobrød
 • Hockey i salen
 • og meget, meget mere...


Hverdag i Byens Klub

Klokken 13.15 begynder klub

Fra klokken 13.15 åbner klubben sine døre, og børnene kommer krydser sig ind, og melder sig på dagens forskellige aktiviteter.

Aktivitetskalender og Klubblad udgives månedlig, så børnene og I derhjemme kan følge med i, hvad der sker. Der til kommer løbende opslag i klubben, som børnene informeres om!

Børnene kan frit vælge om de vil være inde eller ude, og om de vil deltage i aktiviteter mv., men med tilmelding, som er bindende.

Eksempler på værksteder kan være:

 • bordtennis, fodbold mv.
 • syning, andre kreative udfoldelser
 • bagning & café
 • musik
 • filmdag
 • ps2, Wii mv.
 • "snakkeklub"
 • Rytmisk Skole for 4. til 9. om eftermiddagen


Nyhedsbrev

Nyhedsbrevet udkommer ca. 6 gange om året, og det udsendes via forældre-intra!


SFO & Klub Stamkortet

Ændringer mht. adresser mv. skal helst meddelelse ved, at I udfylder et nyt stamkort, som I afleverer i SFO & Klub! Stamkortet kan downloades her under vores hverdag/SFO & Klub. Ellers kan man altid maile via sfo@byens-skole.dk eller via forældre-intra, hvis man kommer i tvivl eller har spørgsmål!


Byens SFO Telefonservice

Husk at skrive jeres numre i Caféen, så I hurtigt kan ringe til andre forældre, hvis jeres børn skal hjem og lege, følges hjem med og så videre!


Hvis jeres børn selv må gå hjem fra SFO

Det er vigtigt, at I også giver os skriftlig besked, hvis jeres børn selv må gå hjem efter SFO eller må hentes af søskende!


Generelle åbningstider

Mandag til fredag morgen åbnes skolen kl. 7.30.
SFO Mandag til torsdag åbner SFO kl. 13.15 og lukker kl. 17.00. Fredag åbner SFO kl. 13.15 og lukker kl. 16.00.
Åbningstider i ferierne er: Mandag til torsdag kl. 8.00 til 17.00, og fredag fra 8.00 til 16.00.
Klub: Mandag til fredag åben til 16.00.

Mht. ferier se skolens årskalender på fanebladet Begivenheder


Sammen om en super god fritid i Byens SFO & Klub

Vi ser alle frem til et godt samarbejde med jer forældre om fortsat at skabe en super god fritid på Byens Skole!


 
Nye børn i SFO !


Velkommen til nye børn til august
- nærmere information gives i forbindelse med opstartsmøder og besøgsdage i foråret - vi ses!


 
SFO Stamkort


Download, print, udfyld og aflever stamkortet i SFOen

Stamkort

 
SFO telefon


Indskolingsklasserne
(bh - 3. klasse):
36 16 77 46 - 2

Klubben
(4. - 6. klasserne):
36 16 77 46 - 3

Byens Skole, Høffdingsvej 75, 2500 Valby. Telefon 36 16 77 46
Til forsiden