ForsidePræsentation Vores hverdag Skolens profil Nyttig info Begivenheder
Forside og nyheder
Præsentation af skolen
Vores hverdag
Skolens profil
Nyttig info
Begivenheder
Kontakt os
 
  
  
  Præsentation:

Byens Skole er en fri skole beliggende i Valby. På Byens Skole er vi ca. 455 elever fordelt på børnehaveklasse til 9. klasse med SFO & Klub tilbud, samt en personalegruppe på ca. 50 .

Byens Skole har et trygt læringsmiljø, præget af skoleglæde, og med vægt på forståelse og respekt for den enkelte og fællesskabet.

Vores mål er at alle elever får optimal mulighed for udvikling af faglige, sociale og personlige kompetencer, der kan være medvirkende til at give den enkelte de bedst mulige redskaber til at kunne skabe sig et godt liv i nutidens og fremtidens demokratiske samfund.

For at nå målet er det vigtigt, at give eleverne et attraktivt og interessant skoletilbud hver dag. Vi lægger vægt på:

  • at formidle solide og relevante faglige kundskaber med hovedvægten lagt på fagene: Dansk - matematik - fremmedsprog - naturfag.

  • at musik har en betydelig plads i børnenes hverdag - musikundervisning på alle trin, samt mulighed for valgfri instrumentundervisning og samspil.

  • At tilrettelægge undervisningen således, at eleverne udvikler deres sociale og personlige kompetencer. Med udgangspunkt i den enkelte elev ønsker vi at eleverne skal udvikle sig til at blive gode til: at vælge, at lære, at samarbejde, at være nysgerrige, forandringsparate, at fordybe sig, at reflektere, at være kreative - kort sagt opnå kompetencer der gør dem i stand til at navigere i et komplekst samfund.

  • Årlige lejrskoler for alle klasser. Med udgangspunkt i en aktiv og ansvarlig brug af naturen tilstræber vi at give børnene oplevelser som storbyen ikke kan tilbyde. Lejrskolerne er tilrettelagt således at eleverne gennem hele forløbet oplever udfordring svarende til deres aktuelle kompetencer. Det betyder at trygheden i indskolingens lejrskoler gradvist afløses af større udfordringer, som kulminerer med udlandsrejser i overbygningen.

  • En madordning der giver eleverne viden og praktisk erfaring om sund mad, ernæring og tilberedelse ved at eleverne klasse- eller gruppevis på skift laver frokost til hinanden
    - hver dag.
    En vigtig sidegevinst er at elever, der har fået den rette energi, koncentrerer sig optimalt. Det at lave mad og spise sammen, har ligeledes det formål at styrke sammenholdet, primært i klassen, men også på tværs af årgangene.
 
Hvad er frie skoler ?

Læs mere på hjemmesiden for Lilleskolerne - en sammenslutning af frie skoler


 
Ledige pladser


Kontakt kontoret for oplysninger om venteliste.

Link til ventelistenotering samt vejledning om indmeldelse hentes på siden med Nyttig information.


 
Det psykiske
undervisningsmiljø

Uddrag fra Undervisningsmiljøundersøgelsen:
Børnene er i særlig grad glade for deres skole, klasse og lærere.
Børnene føler sig overvejende trygge.
Børnene mener at klasselæreren viser dem interesse, samt gør noget for at alle i klassen skal have det godt.
Børnene oplever at de lærer noget i skolen og er generelt tilfredse med undervisningen, men oplever at de kunne have mere indflydelse på hvad der arbejdes med i timerne.
Børnene føler sig tilpas i klassen, har mange venner og føler sig accepterede i gruppen. .

Læs mere om undersøgelsen om skolens undervisningsmiljø på siden med skolens Profil

Byens Skole, Høffdingsvej 75, 2500 Valby. Telefon 36 16 77 46
Til forsiden